Условия за Ползване

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този сайт се управлява от ULATEA. В целия сайт понятията „ние”, „нас” и „наш” се отнасят до ULATEA. ULATEA предоставя този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от него на теб, потребителят, след приемане на всички срокове, условия, политики и обявления, посочени тук.
С посещението на нашия сайт и/или закупуване на нещо от нас вие използвате нашите „Услуги” и сте съгласни да бъдете обвързани с настоящите Условия за Ползване („Условията“, „Условия за ползване“) и всички допълнителни условия и политики, споменати тук и/или достъпни през хиперлинк. Тези Условия за Ползване се прилагат за всички потребители на сайта, без значение дали разглеждат, купуват, продават или допринасят със съдържание.

Моля, прочетете тези Условия за Ползване внимателно, преди да започнете да използвате нашия уебсайт. Чрез достъпа до или използването на всяка част от сайта Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за Ползване. Ако не сте съгласни с всички условия и условията на настоящото споразумение, не може да влезете в сайта или да използвате услугите му. Ако приемете тези Условия за Ползване, то Вашето съгласие е изрично ограничено само до тях.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към този уебсайт, също са обект на Условията за Ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за Ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за Ползване, като публикуваме актуализациите и/или промените в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате уебсайта след публикуването на каквито и да било промени, то това е равнозначно на приемане на тези промени.

ЧАСТ 1 – УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с тези Условия за Ползване, Вие декларирате, че сте пълнолетни във Вашата държава или област на пребиваване, или че сте пълнолетни във Вашата държава или област на пребиваване и сте ни упълномощили да позволим на непълнолетно лице под Ваше попечителство да използва сайта.
Нямате право да използвате нашите продукти за забранена от закона цел, нито чрез използването на нашия уебсайт да нарушавате каквито и да е закони, включително, но не само, законите за авторските права.

Вие не трябва да предавате вируси или какъвто и да е код от разрушително естество.

Всяко нарушение на Условията за Ползване може да доведе до незабавно прекратяване на нашите услуги.

ЧАСТ 2 – Условия за Ползване

Ние си запазваме правото да откажем да предоставяме услугите си на когото и да е, по каквато и да е причина и по всяко време.
Вие разбирате, че Вашата информация (с изключение на информация за кредитни карти) може да се прехвърля без криптиране и включва: (а) прехвърляния през различни мрежи и (б) промени с цел адаптиране към техническите изисквания на свързване на мрежи или устройства. Информация, свързана с кредитните карти, е винаги криптирана по време на прехвърляне на данни по мрежите.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате Услугата, използването ѝ, достъпа до нея или която и да е част от уебсайта, чрез която тя се предоставя, без писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство. Те не ограничават, нито влияят по друг начин на настоящите Условия за Ползване.

ЧАСТ 3 – ТОЧНОСТ, ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията на този сайт е неточна, непълна или не е актуална. Материалите в този сайт се предоставят само за обща информация и те не трябва да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Ако се позовете единствено на информацията в този уебсайт, то това решение е на Ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена остаряла информация. Остарялата информация не е актуална и е предвидена само за Ваше сведение. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт по всяко време, но ние нямаме задължение да актуализираме информацията на сайта ни. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да следите за промени в нашия уебсайт.

ЧАСТ 4 – ПРОМЕНИ В УСЛУГИ И ЦЕНИ

Цените на нашите продукти са обект на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или да прекратяваме услугите (или която и да е част, или съдържанието им) без предизвестие.
Ние не носим отговорност пред Вас или която и да е трета страна за каквито и да е промени в услугите, цените им, както и спирането или прекратяването им.

ЧАСТ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да се предоставят единствено онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да са в ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.

Ние сме направили всичко възможно, за да покажем възможно най-точно цветовете и външния вид на нашите продукти в магазина. Ние не можем да гарантираме, че Вашият монитор ще покаже точния цвят на продуктите ни.

Ние си запазваме правото, но не сме длъжни, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на даден човек, географска област или юрисдикция. Можем да упражним това право при всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количеството на продуктите и услугите, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение, по наше усмотрение. Ние си запазваме правото да спрем от продажба всеки продукт, по всяко време. Всяка поръчка на забранени от закона продукт или услуга се счита за невалидна.

Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени чрез Вас, ще отговарят на Вашите очаквания, или че всички грешки в услугите ще бъдат коригирани.

ЧАСТ 6 – ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАНЕ И ПРОФИЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние си запазваме правото да откажем всяка направена към нас поръчка. Ние може, по свое усмотрение, да ограничим или отменим количеството продукти, закупени от един човек, от едно домакинство или в една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от един и същи клиентски профил, от една и съща кредитна карта и/или поръчки, които използват едни и същи данни за фактуриране и/или адрес за доставка. В случай че ние направим промяна или отменим поръчка, ние можем да се опитаме да Ви уведомим чрез имейла и/или на адреса на фактуриране/телефонния номер, предоставени ни в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничим или да забраним поръчки, които, по наша преценка, изглеждат извършени от продавачи, търговци или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна профилна информация и информация за поръчка при всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате профила си и друга информация, като имейл адрес и номерата на кредитни карти и валидност, така че ние да можем да завършим успешно сделките и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече информация моля, прегледайте нашите Политики за връщане.

ЧАСТ 7 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ

Възможно е през нашия сайт да Ви бъде даден достъп до инструменти на трети страни, които ние не следим и върху които нямаме контрол.

Вие разбирате и приемате, че ние Ви предоставяме достъп до такива инструменти „кавито са” и „каквито са на разположение”, без никакви гаранции или условия от какъвто и да е тип. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или във връзка с използването на допълнителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от Вас на допълнителни инструменти на трети страни, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати с и се съгласявате с условията, при които тези инструменти се предоставят от съответната трета страна.

Ние може също да предложим нови услуги и/или функции чрез сайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги ще бъдат предмет на настоящите Условия за Ползване.

ЧАСТ 8 – ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашите Услуги, могат да включват материали на трети страни.

Линкове към трети страни в този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не отговаряме за оценката на съдържанието или точността, не гарантираме и не носим никаква отговорност за каквито и да е било материали или уебсайтове на трети страни, или за каквито и да било други материали, продукти или услуги на трети лица.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани със закупуването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или каквито и да било други сделки, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, разгледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че сте ги разбрали, преди да извършите сделка. Жалби, искове, притеснения или въпроси по отношение на продукти на трети страни следва да бъдат насочени към третата страна.

ЧАСТ 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ

Ако по наше искане ни изпратите някаква специфична информация (например относно участие в игра или конкурс) или без искане от нас ни изпратите творчески идеи, предложения, планове, или други материали, дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (общо казано „коментари”), вие се съгласявате, че ние можем, по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и да използваме по друг начин всички коментари, снимки и други, които сте ни изпратили. Ние не сме задължени (1) да третираме подобни коментари и информация като конфиденциални; (2) да заплащаме обезщетение; (3) да отговоряме на каквито и да е коментари.

Ние можем, но нямаме задължение да преглеждаме, редактираме или премахваме подобни коментари, които по свое усмотрение определяме като незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, с порнографско или нецензурно, или по друг начин недоброжелателно съдържание или които нарушават интелектуалната собственост на някоя страна, или на тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че коментарите Ви няма да нарушават правата на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеността на личния живот или други лични права, или права на собственост. Освен това, Вие се съгласявате, че коментарите Ви няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или нецензурни материали, компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да се отрази на Услугите ни или на който и да е свързан уебсайт. Вие не може да използвате фалшив имейл, да се представяте за друг човек освен за себе си, или по друг начин да въвеждате в заблуда нас или трети страни по отношение на произхода на каквито и да било коментари. Вие носите отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да било коментари, публикувани от Вас или трета страна.

ЧАСТ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въвеждането на лична информация в магазина се урежда от нашите Политики на поверителност. Можете да разгледате тук нашите Политики на поверителност.

ЧАСТ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Възможно е нашият уебсайт или Услугите ни да съдържат печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, цени, промоции, оферти, такси за доставка, време за доставка и наличности. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчки, по всяко време без предизвестие (включително и след като сте подали Вашата поръчка), ако информацията в релевантния уебсайт или Услуга е неточна.

Ние нямаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугите или релевантния уебсайт, включително, но без да се ограничаваме до ценова информация, освен както се изисква от закона. Никоя обявена дата за актуализация или обновяване на Услугите или релевантните уебсайтове не посочва, че цялата информация за Услугите или релевантните уебсайтове е била променена или обновена.

ЧАСТ 12 – ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

В допълнение към други забрани, посочени в Условията за Ползване, Вие не можете да използват сайта или неговото съдържание: (а) за незаконни цели; (б) за да стимулирате други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) за да нарушавате каквито и да е държавни и международни правилници, закони или местни наредби; (г) за да нарушавате наши или чужди права на интелектуална собственост; (д) за да тормозите, злоупотребявате, обиждате, вредите, клеветите, омаловажавате, сплашвате или дискриминирате когото и да е било на базата техния пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, националност или увреждане; (е) за да представяте невярна или подвеждаща информация; (ж) за да качвате или предавате вируси или друг вид зловреден софтуер, който ще бъде или може да се отрази на функционалността или работата на нашите Услуги или на уебсайта, на свързани уебсайтове или на интернет; (з) за да се събира или проследява лична информация на трети лица; (и) за спам, фишинг, скрейпинг и др. (й) за всякакви нецензурни или неморални цели; (к) като възпрепятствате или заобиколяте защитните елементи на Услугите, уебсайта, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим предоставянето на Услугите към Вас при нарушаване на някоя от тези забрани за ползване.

ЧАСТ 13 – ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че ние можем да прекратяваме услугата за неопределен период от време или да спрем услугата по всяко време, без предизвестие.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени до Вас чрез услугата, са (освен ако не е изрично посочено от нас) „такива, каквито са“ и „такива до каквито имате достъп“, без никакви гаранции или условия, без значение дали са изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продажба, търговско качество, пригодност, трайност, наименование, както и липса на нарушение.

В никакъв случай ULATEA, нашите директори, ръководители, служители, партньори, агенти, контрагенти, стажанти, доставчици на стоки и услуги или лицензодатели не носят отговорност за възможни вреди, загуби, претенции, за преки, непреки, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, но не само, пропуснати ползи, загуба на приходи, загуба на спестявания, загуба на данни, допълнителни разходи или подобни щети, независимо дали се базират на договор, закононарушение (включително небрежност), безвиновна отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на някоя Услугата или какъвто и да е било продукт, закупени с помощта на услугата, или по някаква друга претенция, свързана по някакъв начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържанието, или каквато и да е загуба или повреда, възникнали в резултат на използването на Услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикуван, предаван или предоставян по друг начин чрез Услугата, дори ако са били информирани предварително. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за косвени или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност се ограничава до максималната степен, позволена от закона.

ЧАСТ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и пазите ULATEA и нашите дъщерни предприятия, филиали, контрагенти, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензианти, доставчици на продукти и услуги, подизпълнители, стажанти и служители от каквито и да е било искове или претенции, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трети страни поради или произтичащи от нарушение на настоящите Условия за ползване от Ваша страна или на документите, които те включват чрез препратки, или поради нарушение на закон или на правата на трета страна от Ваша страна.

ЧАСТ 15 – НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

В случай че някоя от клаузите на тези Условия за ползване бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба все пак подлежи на изпълнение в най-пълна степен, позволена от приложимото право, а неприложимата част се счита за отделена от тези Условия, ако такова решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби.

ЧАСТ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, са валидни след прекратяването на този договор за всички негови цели.

Тези Условия за Ползване са в сила, докато не бъдат прекратени от Вас или нас. Вие може да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите услуги или когато преустановите използването на нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете или ние подозираме, че не сте успели, за да спазите всяко условие или разпоредба от тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време и без предупреждение и Вие ще продължите да носите отговорност за всички суми, дължими до и включително на датата на прекратяване; и/или съответно можем да Ви откажем достъп до нашите услуги (или част от тях).

ЧАСТ 17 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неспособността от наша страна да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не представлява отказ от това право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всички политики и правила за работа, публикувани от нас в този сайтили във връзка с Услугата, представляват цялото споразумение и уговорката между Вас и нас и определя използването на Услугата, която замества всички предишни или едновременни споразумения, комуникации и предложения, дали устно или писмено, между Вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).

Всички неясноти в тълкуването на настоящите Условия за Ползване не се считат за неточни при прилагането им.

ЧАСТ 18 – ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, с които предоставяме Услугите си, се прилагат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. При възникнали проблеми може да се обърнете към – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

ЧАСТ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализациите и промените в нашия уебсайт. Ваша е отговорността да проверявате периодично нашия сайт за промени. Ако продължите да използвате нашия уебсайт или услуги след публикуването на каквито и да е било промени в тези Условия за ползване, това означава, че приемате тези промени.

ЧАСТ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно тези Условия за Ползване можете да изпращате на: ulatea.bg@gmail.com. Можете да се свържете с нас и на телефон: +359 88 700 1612.